Hi!! Ahoj!! Hola!!

Address: Stará cesta 6, 052 01, Spišská Nová Ves

E-mail: info@sonderschool.sk

Phone: 0948 954 067

               

Kliknutím na SEND súhlasíte s našimi podmienkami o Ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Thank you!! We will contact you as soon as possible.

CONTACT US